Beter bij de les

Kinderen met zwakke executieve functies (de regelfuncties van het brein), zoals kinderen met ADHD of leerproblemen, hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Met de training Beter bij de les oefenen kinderen vanaf 8 jaar op de basisschool met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen en doel- en taakgericht gedrag. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag.

De kinderen leren om naar het eigen functioneren te kijken, zodat ze zichzelf zo veel mogelijk zelfstandig kunnen bijsturen. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp van de leerkracht nodig bij het maken van schoolopdrachten. Ook de leerkracht krijgt meer inzicht in het leergedrag van de leerling en kan hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden.


Een Beter bij de les-training bestaat uit 25 individuele sessies waarbij op school (buiten de klas) met uw kind wordt geoefend gedurende 50 minuten. Daarnaast zijn er drie oudersessie waarvan de eerste sessie gezamenlijk met de leerkracht plaatsvindt. Aangeraden wordt er naar te streven vier maal per week te trainen, de training duurt dan ca. 6 weken.


De ervaring leert dat kinderen de oefeningen leuk vinden om te doen. Het werkboek en de oefenmaterialen zijn aantrekkelijk vormgegeven en de luistersessies zijn met geluidseffecten verlevendigd. Verder wordt een beloningssysteem toegepast om uw kind te motiveren.