Opvoedcoaching


Er kunnen in de verschillende leeftijdsfases van een kind momenten zijn waarbij het prettig is met een deskundige van gedachten te wisselen over uw kind, uzelf en uw opvoedingsvragen. Ik bied deze ondersteuning in de vorm van  opvoedingcoaching aan gezinnen met kinderen van 0 t/m 18 jaar. Ik ga uit van uw eigen kracht en uw eigen deskundigheid als ouder met betrekking tot uw kind. Ik sluit daar als Opvoedcoach bij aan door met u te kijken naar de situatie waar u tegenaan loopt en deze samen met u op te lossen.


Voorbeelden van wanneer opvoedcoaching een uitkomst kan bieden:

Als u vragen heeft over de opvoeding van uw kind(eren) en u hier niet goed uitkomt

Als u met uw partner wel eens discussies heeft over de manier van opvoeden

Wanneer u thuis geregeld spanningen ervaart

Als u het lastig vindt om grenzen te stellen

Als u moeite heeft om structuur in de dag aan te brengen

Indien u als professional op een school, peuterspeelzaal of kinderopvang discussies of twijfels heeft  over de benadering van de kinderen