PGB begeleiding

PGB is de afkorting van persoonsgebonden budget en is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. In eerste instantie legt u de hulpvraag van uw kind neer bij de gemeente. Als de gemeente een PGB toegekend heeft, dan kunt u zelf uw hulpverleners of begeleiders uitkiezen. Als u kiest voor Onderwijspraktijk Wijsheid in de Dop, dan maakt u met mij afspraken over de taken die er uitgevoerd dienen te worden, de dagen en uren waarop de begeleiding gewenst is en de vergoeding die uw gemeente daarvoor betaalt.


De begeleiding kan o.a. bestaan uit:

Bevorderen van de (sociale) zelfredzaamheid

Emotie regulatie (leren omgaan met boosheid, teleurstellingen e.d.)

Oefenen met en corrigeren van probleemgedrag

Omgaan met concentratieproblemen

Opstellen van een dagbesteding

Ritme, structuur en regelmaat aanbrengen in dagelijkse bezigheden

Begeleiding bij alledaagse situaties

Begrip bevorderen omtrent de beperking

Ondersteuning van ouders in de omgang met hun kind

Begeleiding van de voortgang bij onderwijs

In stand houden/herstellen van de deelname aan onderwijs

Sociale vaardigheden trainen


Om de kosten vanuit een PGB te declareren wordt er door de SVB vaak gevraagd naar een AGB-code. Onderwijspraktijk Wijsheid in de Dop staat geregistreerd onder codenummer: 41411278