Bijles

Onder bijles verstaan we het herhalen van de op school aangeboden leerstof. Er wordt uitgegaan van de methodes, die op school gebruikt worden. Uw kind krijgt extra uitleg over dingen die op school al aan bod zijn geweest en er kan vooruit gekeken worden naar wat nog komen gaat.

Doordat dit gebeurt in een 1 op 1 situatie, kan er goed tegemoet gekomen worden aan wat uw kind nodig heeft.