Remedial Teaching

Remedial Teaching is een gespecialiseerde vorm van begeleiding waarbij een gediplomeerd Remedial Teacher kinderen met leer- en gedragsproblemen begeleidt. Vaak heeft uw kind op school al extra begeleiding van de leerkracht gekregen en is dit niet genoeg gebleken. Dan kunt u uw zoon of dochter aanmelden voor Remedial Teaching.

Uw kind komt elke week 1 of 2 keer bij mij en krijgt dan 60 minuten begeleiding. Verder krijgt het soms huiswerkoefeningen. Meestal zijn dit korte oefeningen waarbij de aangeboden stof dagelijks thuis kort herhaald wordt. De bijeenkomsten worden zoveel mogelijk gebruikt om uitleg te geven, dingen te bespreken die bij het huiswerk moeilijk waren en oefeningen te maken waarbij ik uw kind hardop laat denken. Vaak wordt de sessie gestart met een gesprekje en het nakijken van het huiswerk. Daarna geef ik uitleg en maken we samen een aantal oefeningen. Dit kan op papier, op de computer, in spelvorm, etc..De sessie wordt vaak afgesloten met iets leuks, dus bijvoorbeeld een wat makkelijker spelletje, een gesprekje of een computerspelletje.

Doordat bij Remedial Teaching, anders dan bij bijles, niet uitgegaan wordt van de aangeboden methodes op school, heb ik hierbij meer mogelijkheden om uw zoon of dochter op een andere manier te begeleiden dan de leerkracht doet.