Huiswerkbegeleiding

Huiswerk maken is niet altijd even leuk of gemakkelijk. Er is discipline en doorzettingsvermogen voor nodig. Er wordt steeds meer verwacht van uw kind: zelfstandigheid, organiseren en plannen om maar iets te noemen. Bovendien is ieder kind uniek en heeft dus zijn persoonlijke behoeften. Goede begeleiding is belangrijk, daarom staat individuele aandacht voorop bij mij. In een 1-op-1 situatie ondersteun ik uw kind bij het maken en leren van zijn huiswerk. Iedereen is welkom; of uw kind nog op de basisschool zit of al op de middelbare school en al dan niet een ontwikkelingsstoornis heeft (denk een AD(H)D, vormen van autisme, dyslexie, etc.).

 

Wat houdt de huiswerkbegeleiding in? Voorafgaand aan de begeleiding wordt, op basis van een intakegesprek, een plan opgesteld. Hierin beschrijven wij de beginsituatie, de hulpvraag en de doelen waar we naar gaan streven.Eén of meer dagen per week (op vaste tijden) krijgt uw kind ondersteuning bij het maken en leren van het huiswerk, op een locatie die in overleg bepaald wordt (bijv. thuis, op school, in een openbare studieruimte). In ieder geval in een rustige en veilige omgeving. Iedere bijeenkomst begint met structureren en plannen. Uw zoon of dochter leert prioriteiten te stellen. Aan het einde van een bijeenkomst blikken we terug en evalueren we: wat ging goed, wat had beter anders gekund etc.

 

Naast aandacht voor ‘leren organiseren’ wordt er aandacht besteed aan ‘leren leren‘. Ik geef uw kind tips om zo efficiënt en effectief mogelijk te leren voor toetsen en om toe te passen tijdens het maken van toetsen. Hierbij hoort ook het mondeling en schriftelijk overhoren van de te leren stof. Om het proces in goede banen te leiden, evalueren wij regelmatig de voortgang met alle betrokken partijen.