Werkwijze

Stap 1:

Mocht u uw kind willen aanmelden voor extra ondersteuning, neemt u dan contact op met Wijsheid in de Dop via aanmelden@

wijsheidindedop.nl of telefonisch 06-14158879.

Stap 2:

We plannen dan een intakegesprek. In dit gesprek van een half uur bespreken we welke problemen u of uw kind ervaart en wat er eventueel al aan gedaan is. We bespreken of er eventueel diagnoses zijn, die een belemmering kunnen vormen voor het leerproces en kijken naar de ontwikkeling van uw kind tot nu toe. U hoort wat ik voor u kan betekenen.

Stap 3:

Besluit u gebruik te willen maken van de Remedial Teaching/

Huiswerkbegeleiding/PGB begeleiding van Wijsheid in de Dop dan maken we gelijk afspraken over tijdstippen, plaats en frequentie van de begeleiding.

Stap 4:

Mocht het beeld na ons gesprek nog niet duidelijk zijn, dan kan de Remedial Teacher pedagogisch-didactisch onderzoek verrichten. Dit leidt tot een diagnostisch verslag en een voorstel voor een handelingsplan of indien nodig een doorverwijzing.

De Remedial Teaching zal op maat worden aangeboden in mijn praktijk aan huis of , na overleg, op de school waar het kind onderwijs volgt. Gedurende de uitvoering van het handelingsplan zijn er steeds tussentijdse evaluaties en gesprekken met ouders en/of school om de vorderingen bij te houden. De duur van het gehele traject is afhankelijk van die vorderingen maar ook van de aard van het problemen of de problemen.

Ook scholen kunnen contact opnemen als ze vastlopen in de begeleiding van een kind en nader onderzoek of advisering nodig blijkt te zijn.