Jamara rekenen

JaMaRa is een doeltreffende manier om rekenproblemen te verhelpen. 

Deze begeleiding is niet alleen geschikt voor kinderen met rekenproblemen, maar zeer zeker ook voor kinderen met dyscalculie of problemen met het automatiseren ( uit het hoofd leren van tafels en verliefde getallen bijvoorbeeld).


De JaMaRa coaching start altijd met een onderzoek om te bekijken of het kind al toe is aan het leren rekenen. En zo niet: aan welke voorwaarden dan nog moet worden voldaan en hoe dit komt.


Uitgangspunten van JaMaRa zijn dat het kind openstaat voor het leren door leuke, speelse warm-up oefeningen.

Het werkgeheugen wordt in de training meegenomen en wordt bewegend getraind. Er wordt gebruik gemaakt van slechts 1 rekenstrategie, die naast iedere methode in te zetten is. De basis van het rekenen, namelijk de koppeling tussen hoeveelheidsbegrip en getalbegrip staat centraal. Uw kind krijgt inzicht in de getalstructuur, waardoor het rekenen over het tiental geen probleem meer is. Richtingsproblemen worden aangepakt met een duidelijke links-rechts rekenrichting. Splitsingen worden geautomatiseerd door voelen en ervaren. 

Kort gezegd: JaMaRa is leren rekenen door te zien, te horen, te bewegen en bezig te zijn.